Nilsen, Einar Emil (1865 – 1936)

Forstmann, f. i Drammen, s. av grosserer Jacob N. Skogforvalter i Helgeland 1896, skoginspektør i Det Nordlandske Skoginspektorat 1908-33. Formann i Hattfjelldalskommisjonen 1900-03, medlem av den norsk-russiske Tanakommisjonen 1912 og av den svensk-norske reinbeitekommisjonen 1914-19 m.m. Ordfører i Mo, medlem av Det Norske Skogselskaps styre. Ridder av St. Olavs Orden 1932 «for reisning av «skogsaken» i den almindelige bevissthet i Nord-Norge». Ridder av den svenske Nordstjerneorden.

Cookies | Personvern

bn