Nilsen, Wilhelm (Karl Hennums Eftf.)

Kolonialforretning i Engene 59, grunnlagt 1900 av Karl Hennum, overtatt av W. N. 1937 under navnet Karl Hennums Eftf. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet