Nilsons Tricotagefabrik, A.

Trikotasjefabrikk med detaljutsalg, grunnlagt 1893 på Bragernes Torv 5 av Alfred Nilson (1857-1941), som i 1873 hadde innvandret på sine 16 år gamle ben fra Värmland til Norge. Han begynte sin handelsvirksomhet med «pakken på ryggen». I 1935 overdro han forretningen, som var flyttet til Hauges gate 8, til sine to eldste funksjonærer, Marie Pedersen og Hedvig Saasen, med hhv. 32 og 12 års fartstid i forretningen, under navnet A. Nilsons Eftf., A/S. Flyttet på beg. av 1940-tallet til Hauges gate 1, nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet