Nilssen, Carl

Slepebåtfirma i Gropa (Øvre Storgate 85), drev transportvirksomhet med slepebåtene «Storegut 2», «Storm» og «Fram», grunnlagt 1900 av dampskipsfører C. N., mot slutt en av 1930-årene overtatt av Hanna N. og få år senere nedlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet