Nilssen, Morten Ferdinand (1871 – 1946)

Husflidsinspektør, f. i Drammen, s. av stasjonsmester Johan Anthon N. Bestyrer av landhusholdningsskolen og hagebruksskolen på Berby 1899, bestyrer av Statens Småbrukslærerskole, Sem i Asker, 1915-23, overlærer ved Vinterlandbruksskolen i Oslo og husflidsinspektør i Norges Husflidsforbund fra 1924. Skrev bøker, brosjyrer og artikler om matstell, fjærfestell, binæringer og husindustri. Stortingsrepresentant 1909-12, formann i Husindustrikom. 1917-18, kom. for opprettelse av eggsentraler 1922 og andre kommisjoner. Formann i Norsk Forening for Fjærfeavl 1918-29, tildelt foreningens gullmedalje. Fra 1925 formann i styret for Statens Husflidsskole på Blaker. Fra 1933 medlem av direksjonen i Selskapet for Norges Vel. Ridder av den svenske Wasaordenen og den danske Dannebrogsordenen, den svenske og den danske fjærfeavisforeningens fortjenestemedalje i gull.

Cookies | Personvern

bn