Nilssøn, Jakob

Gårdeier i Skoger, gårdbruker på Kobbervik 1617-58, først som leilending, fra 1624 som eier. I 1629 kom han ved giftermål i besittelse av Solumfolkets jordegods og ble derved «bygdens største kakse». Var i 1635 interessent i 19 eiendommer og var dessuten kjent som en flittig leverandør av tømmer til utenlandske oppkjøpere. Ca. 1639 tok strømmen med seg Kongens opplag ved Drammen, og fire kjente Skogerbønder måtte stå til rette fordi de ikke hadde villet hjelpe til ved denne ulykke. I Nilssøns sjøbod ble det funnet bord som han ikke kunne gjøre rede for, og han ble dømt til 300 riksdaler i bot. For å skaffe denne betydelige sum måtte N. selge sine eiendommer så nær som et par gårder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet