Nimannsveien

Boligvei fra Bråtan og nordvestover. Navnet ble foreslått av ni grunneiere som hadde opparbeidet veien frem til sine tomter etter siste krig, og ble stadfestet av bystyret i 1953. Sannsynligvis hadde forslagsstillerne den gamle Niemandsbakken på Tangen i tankene.

Cookies | Personvern

bn