Nøkken, D/S

Dampskip som på slutten av 1800-årene gikk i rutefart på Drammenselven mellom Drammen og Hokksund. Reder var Hans Kiøsterud & Sønner.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet