Nøkken, D/S

Dampskip som på slutten av 1800-årene gikk i rutefart på Drammenselven mellom Drammen og Hokksund. Reder var Hans Kiøsterud & Sønner.

Cookies | Personvern

bn