Nordby (gnr. 26)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. Nordbyr (Nordgården). Sankt Jørgens hospital i Tønsberg eide i 1445 en mindre part i gården, mot slutten av 1500-årene hadde Tordenstierneslekten part i gården som etter 1700 ble selveiergods. Gården lå i sin tid under Kronen, i 1586 het det at Huseby i Lier og Nordby i Skoger, som foged Michel Nilssen Thune var forlerret med, skulle legges under Akershus slott. Den første selveier, skipper Meinert Hanssøn, kjøpte i 1693 gården av den forgjeldete løytnant Math. Maaneschiold. Av senere eiere kan nevnes at Christen Tidemann, forvalter ved Kongsberg Sølvverks kornmagasin i Drammen, eide gården fra 1762 til 1774, krigsråd Bartholomæus Gram fra 1774 til 1809 (hans datter Anne Cathrine ble gift med Drammens Eidsvollsmann, Nicolai Scheitlie), familien Gram til 1835. I 1916 ble gården solgt til A/S Christiania Glasmagasin, som fremdeles er hjemmelshaver. På eiendommen oppførte bedriften en rekke arbeider og funksjonærboliger for de ansatte ved Drammens Glassverk, og gården ble etter hvert sterkt utparsellert. Det er i dag 364 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet