Nordbyveien

går fra Hans Tordsens gate ved Veveribakken til Lollandkrysset og er anlagt langs den gamle kongeveien som gikk over Sankt Hansbergene ved Tangen. Den er hovedveien fra Tangen til Åskollen og Solum og har sitt navn etter Nordby gård.

Cookies | Personvern

bn