Nordre Danvik (gnr. 18)

Matrikkelgård i Strømsgodset, utgjør sammen med Søndre Danvik og Austad den store skråning som heller nordøst mot elven og byen mellom Strøm og Fjell. Justisråd og assessor i Overhoffretten Lars Moss (1675-1742) kjøpte i 1719 begge Danvik-gårdene for 2.600 riksdaler, han var sønn av den rike trelasthandler Peder Søfrenssen Moss på Bragernes. Gården ble i 1742 overtatt av kjøpmann på Strømsø Jacob Wilder, som fikk 20 barn. Krigsråd Hans Thomas Weyer (1728-1790) kjøpte i 1780 gården som senere eides av justisråd Hans Henrik Tønder og i 1809 ble solgt til eligert mann og kjøpmann Hans Malling (1748-1816) for 15.000 riksdaler. Gården eides senere av Hans Malling d.y. (1791-1857), kjøpmann Wølner, tollbetjent Peter Collett (1799-1875) og fra 1873 av Jacob Gulliksen Styrmoe (1823-1886). Fra begynnelsen av 1900-tallet ble gården sterkt utparsellert, det resterende ble i 1920 solgt til Strømsgodsets kommune for kr. 20.000. På en parsell oppførte Jacob Styrmoe murvillaen Fagerli i 1870-årene, den ble i 1901 solgt til dir. Alb. Mohn for kr. 18.500. Det er 195 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet