Nordre Fjell (gnr. 22)

Matrikkelgård i Strømsgodset sogn, som gikk helt ned til Drammenselvens utløp ved Rundtom, som dengang stakk inn til Verven. Ved stranden her, Brandstranden, lå Brandengen, som senere ble utskilt fra Fjell sammen med Ørka, Fayeløkken og Solbergløkken. Jacob Kobbervik eide gården på 1600-tallet, den ble i 1665 solgt til brukeren Hans Halvorssøn, som var inspektør med oppgave å holde oppsikt med ulovlig handel på Strømsø. Skipsreder Hieronymus Brügmann (1659-1709), en av Drammens tre ledende menn mot slutten av 1600-tallet og fra 1691 generalfiskal, eide og brukte gården fra 1690-årene til 1702, mens Christian Braunman på Austad var eier fra 1724 til 1732. Ancher Anchersen på Frydenhaug kjøpte i 1813 gården, som i 1869 solgtes av hans sønn til Lauritz Christian Hervig (s.d.) som var ordfører i Skoger i 28 år. Etter Hervigs tid skiftet gården eier flere ganger til den i 1929 ble solgt til herredskasserer i Lørenskog, N. F. Daae, for å bli drevet av dennes sønn Martin Daae, som helt til de senere år var bosatt på gården. Den ble med årene sterkt utparsellert, og fra 1960-årene bebygget med en hel ny bydel, Fjell, tidl. Fjeldhagen. Det er i dag 232 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet