Nordre Flåten (gnr. 61)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Jarlsbergveien 481). Navnet betyr flate, flat strekning. Tidl. skrivemåter: Flatinn, I Flatanum (1400), Flotten (1604), Flaatten (1668). Ola Stokke nevnes som eier i 1650, fra 1721 er gården helt selveiergods. Den var fra 1709 til 1820 delt i to halvdeler. Niels Knutsen Røed fra Aurland ervervet gården i 1890 og den har senere vært i familiens eie. Det er 5 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern

bn