Nordre Haneval (Lille Haneval) (gnr. 49)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Hanevollveien 127), kan ha sitt navn etter den tid da man ryddet skogene og brente dem for å bruke asken til gjødsel. Vall betyr et avsvidd stykke land hvor stubber og røtter sto igjen hist og her (jfr. Ullevål), men den vanligst antatte betydningen er «hanevagle» etter det opphøyde terrenget rundt Østre Haneval og gamle Skoger kirke. I gammel tid gikk det en allfarvei her, og Skoger gamle kirke bar oppr. navnet «Hanavals Kirkja i Skogarbygd». Gården eides i 1650 av byborgeren Kristen Bøcker, fra 1687 av Lier prestebol. I 1845 gikk eiendomsretten over til brukerne ved kongeskjøte, mot årlig avgift til Lier prestebol. Fra 1695 til 1847 var gården delt, den ene part ble deretter tillagt Østre Haneval. Det er 29 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet