Nordre Holmen (gnr. 59)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Viulsrudveien 35), oppr. skrevet Holmrinn, dvs. en plett som adskiller seg fra den omliggende grunn, f. eks. en jordplett på en klippe, en gressplett i en åker. Skoger kirke eide part i gården fra gammelt av, fra 1572 til 1853 en halvpart. Gården ble i 1784 delt i tre og kirken fikk bnr. 2 mens bnr. 1 senere ble selveiergods Kirkeparten ble i 1853 solgt til Søren Kristoffersen, og opphørte dermed å være geistlig enkesete. Det er 3 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet