Nordre Solum (gnr. 27)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn. Navnet er sammensatt av sol og heim og betegner et sted som har rikelig solskinn. Tidl. skrivemåter Sollæimar (1351), Sollæimom (1396), i Soleimum (1398), Sollum (1604). På begynnelsen av 1600-tallet var det «kaksen på Store Solum» som eide gården, til ca. 1640 Jacob Kobbervik, senere eiere var Kjeldås-folket i Sande. Greven av Jarlsberg makeskiftet i 1723 gården til Jens Smith på Kobberviktangen mot M. Fadum i Sem, noen år senere ble gården selveiergods og ble overtatt av Rasmus Hanssen Juel på Eik. Johannes Arbo (1729-99) eide gården fra 1763, den ble ved hans død overtatt av sønnen Peter Nicolai Arbo (1768-1827) som i 1804 bygget Gulskogen gård som sommerresidens. Av senere eiere kan nevnes høyesterettsdommer Peter Collett, kjøpmann Samuel Føyn i Tønsberg, grosserer Jørgen von Cappelen Omsted i Drammen og kaptein Fredrik Wilhelm Lützow. Gården ble delt i 1864 og hovedbruket utskilt som bnr. 2. Peder Pavels Aabel (s.d.) kjøpte gården i 1916. Deler av gården ble i 1974 regulert til boligbebyggelse. Det er 239 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet