Nordre Steen (gnr. 54)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Hanevollveien 14). Skoger kirke eide i 1398 ca. halve gården, men fra 1600-tallet var gården bondegods. I 1863 ble 3/7 utskilt som bnr. 2. Dette bruket ble solgt til Hans Thomassen (1828-1894) som hadde lagt seg opp penger etter å ha vært gullgraver i California i 1850-årene. Han ble medlem av Skoger Sparebanks direksjon, kjøpte senere Gunnerud og flyttet dit. Tomassen ble ifølge Skogerboken «regnet for en litt egen herre». Steen ble i eldre tid regnet som Skogerbygdens sentrum. Det er 8 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet