Normann, Bertel Bernt Petersen (+ 1671)

Sogneprest til Sande og Skoger 1630-71, tidl. «tolvprest» i Oslo. En meget stridbar herre som stadig lå i prosesser med bøndene, og derfor ble kalt «Trætte-Bertel».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet