Norsk Brændselsolje A/S

anla i 1927 et moderne tankanlegg ved Solumstrand på den tidligere teglverkstomten, med tre tanker på hhv. 50, 600 og 3.000 kbm for levering av bensin, solarolje, fyringsolje og all slags smøreolje til storindustrien og til bensinstasjoner i Drammensdistriktet. Her ble olje, petroleum og «Mil» bensin pumpet fra tankbåtene opp i cisternen. Oljeselskapet leverte herfra til størstedelen av Buskerud og Nordre Vestfold og hadde rundt 1950 fem tankbiler og 7 ansatte.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet