Nybyens Kjøtt og Kolonial

Kolonial- og kjøttforretning, grunnlagt 1933 i Danvikgaten 24 av Aasmund Aaserud, i 1951 overtatt av Arne William Aass, i 1955 av Amund Svendsrud. Aksjeselskap 1959 med Kjell Aannestad som disponent. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet