Nybyens Kjøtt og Kolonial

Kolonial- og kjøttforretning, grunnlagt 1933 i Danvikgaten 24 av Aasmund Aaserud, i 1951 overtatt av Arne William Aass, i 1955 av Amund Svendsrud. Aksjeselskap 1959 med Kjell Aannestad som disponent. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn