Nygaard, Marius (1838 – 1912)

Rektor og politiker, f. i Bergen. Kom etter 17 år som rektor i Fredrikshald i 1894 til Drammen hvor han var rektor ved Latinskolen til 1910. I hans tid fikk kvinner adgang til skolen. Medlem av Undervisningsrådet fra dets opprettelse i 1898 til 1908, de tre siste år som rådets formann. Utga en rekke avhandlinger om norsk-islandsk syntaks, bl.a. «Norrøn Syntax» (1906), medutgiver av «Latinsk Ordbog» (1887). Medlem av bystyrene i Kristiansand, Fredrikshald og Drammen, og av det Kgl. Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem og Videnskabsselskabet i Kristiania samt det kgl. Oldskriftselskab i København. Kommandør av St. Olavs Orden 1910.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet