Nyquist, Otto Ludvig (1835 – 1894)

Offiser, f. i Drammen. Generalmajor og sjef for Trondhjemske Brigade 1890, generalstabsjef 1894, attaché i Wien og adjutant hos kong Oscar II 1873, overadjutant 1889, medarbeider i Militært Tidsskrift. Hadde stor innflytelse på vårt infanteris utvikling og på Generalstabens organisasjon, fruktbar militærforfatter. Ridder av St. Olavs orden og en rekke utenlandske ordener. Hans enke opprettet «Generalmajor Otto Nyqists Legat» til fremme av vitenskaplig og praktisk dyktighet innen generalstaben.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet