Nysetra

ligger ca. en kilometer nordvest for Plassane, rett over grensen til Nedre Eiker. Plassen var bebodd fra begynnelsen av 1800-tallet da Torstein Nysetra slo seg til her. Nysetra har sitt navn visstnok fordi den var blitt flyttet fra Lorthølsetra idet folket ikke fikk være i fred for spøkelser og underjordiske. Plassen brant ned på begynnelsen av 1900-tallet, men tredje generasjon, Torvald Nysetra, bygget da en bordhytte rundt den gamle skorsteinen inntil den gamle «primessen». Etter at han i sin alderdom flyttet på pleiehjem, dro han fortsatt til Nysetra i sommerhalvåret, det fortelles at han de siste årene brukte tre dager på turen inn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet