Ødegaard, Brødrene

Kles- og skotøyforretning i Hauges gate 8, grunnlagt 13. oktober 1939 av brødrene Knut og Nils Ødegaard som under navnet Brødrene Ødegaard startet opp en liten forretning på 50 kvm med sko og herreklær som et supplement til den kolonialforretningen Nils hadde drevet på stedet siden 1925 (og som i årene 1939-50 ble drevet av Oscar Jørgen Helgerud under navnet N. Ødegaards Eftf). I 1946 skilte Nils ut sin egen forretning med sko og arbeidsklær (se nedenunder), mens Knut Ødegaard fortsatte forretningen som eneeier med herreklær, senere utvidet med dame-, barne- og ungdomsklær, og endret 1951 dens navn til Knut Ødegaard (se neste side).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet