Oehlenschläger, Adam (1779 – 1850)

Dansk dikter, romantikkens fremste representant, besøkte etter særlig invitasjon også Norge, hvor han bl.a. besteg Krokkleiva. Oppholdet resulterte i boken «Norgesreisen» (1834), hvor den store dikter minnes sitt opphold i Drammen i diktet «Kirken i Drammen», hvor tredje vers lyder: «Skibet, som nu ikke længer Findes i min Kirke der, End i Drammens Kirke hænger; Ja, jeg saae det atter nær, som i Barndoms glade Dag, Vaie med det danske Flag. Hvide Kors – et venligt Møde – Uforandret paa det Røde.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet