Olav Bjaalands gate

Den vestligste boliggate i «polfarerstrøket» på Gulskogen. Gaten fikk i 1959 sitt navn etter den siste gjenlevende fra Roald Amundsens sydpolsekspedisjon, O. B. (1873-1961). Gaten fikk sitt navn av Skoger kommunestyre med den begrunnelse at navnet var på linje med de navn som tidligere var benyttet i dette området. Bjaaland var på dette tidspunkt fortsatt i live, og det kan derfor synes som om Skoger kommune ikke hadde de samme strenge regler som i Drammen om ikke å oppkalle gater etter nålevende personer.

Cookies | Personvern

bn