Ole Gjørtler

bodde på en plass rett ut for den gamle idrettsplassen på Konnerud, i nærheten av bygdeveien. Sammen med kona Olava fra Tørjevollen tilvirket og solgte Ole Johansen bl.a. sopelimer av ris. Paret bodde en tid i Vestmannbråten hvor de brukte stuen som verksted.

Cookies | Personvern

bn