Ole Gjørtler

bodde på en plass rett ut for den gamle idrettsplassen på Konnerud, i nærheten av bygdeveien. Sammen med kona Olava fra Tørjevollen tilvirket og solgte Ole Johansen bl.a. sopelimer av ris. Paret bodde en tid i Vestmannbråten hvor de brukte stuen som verksted.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet