Olsen, Erik (1791 – 1850)

Kjøpmann på Bragernes, eligert mann 1833, gikk fra 1.1.1837 over i det nye formannskap. Stadskaptein og bankadministrator, overformynder 1831-34. Fra 1840 medlem av det første styre for «Søndagsskolen», den første undervisningsanstalt i Drammen for håndverkslærlinger. Hans bolighus i Konggaten 4 ble skjenket til kommunen som bolig for 6 verdige og trengende enker, «Erik Olsens Enkehus».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet