Olsen, Fredrik Messel (1814 – 1863)

Ordfører 1851-52 og 1859-60, deretter gjenvalgt til ordfører for 1861, men unnslo seg og ble istedet viseordfører. Stortingsrepr. fra Drammen 1854 og 1862-63, kst. overlærer og bestyrer ved Latinskolen 1846-49, rektor 1849-63 etter at skolen var omorganisert til Drammens Lærde og Realskole. I hans tid ble skolens første bygninger ved Tollbodgaten oppført. Arbeidet for at borgerskolen skulle få flere klasser og flere lærere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet