Olsen, Hans Andreas Nicolai (1859 – 1951)

Forretningsmann, f. i Drammen, s. av buntmaker Ole Olsen. Flyttet 1880 til Russland hvor han i 1888 etablerte en større eksportforretning, var fra 1895 til 1908 adm. dir. i petroleumselskapet Naftaproduktions A/B Brødrene Nobel (grunnlagt av Alfred Nobel og hans bror Ludvig) i St. Petersburg. I 1897 ektet han Alfred Nobels niese og Ludwig Nobels datter Esther Wilhelmina (1873-1929). Norges generalkonsul i Russland 1906-08, deretter til 1924 bosatt i Oslo hvor han satt i direksjonen for Norsk Hydro og flere andre store selskaper. Medlem av Norges industri-, handels- og sjøfartskommisjon 1915-18, en lang rekke styre- og tillitsverv innen norsk handel og industri. Svensk statsborger 1924. Ridder av St. Olavs Orden 1907, ridder av Æreslegionen, kommandør av Dannebrogsordenen og den svenske Sverdordenen m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet