Olsen, Martin

Kolonial-, mel- og fetevareforretning med pølsemakeri og avd. for frukt og grønnsaker, grunnlagt 1906 i Bragerhagen 29 av Martin Olsen, senere en velkjent motstandsmann som bodde på «Fjøsvang» på Vestre Nøste (i dag «Betania»). Forretningen ble i 1952 overtatt av Arne Hægstad, fra 1960 videreført noen år av Leif Bergerud under navnet Martin Olsens Eftf. – En vei som strakte seg fra hans eiendom fikk i 1972 navnet Martin Olsens vei (Lier).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet