Olsen, Morten Ole (* 23.12.1927)

Industrileder, f. i Drammen, s. av byingeniør Eivind O. Adm. dir. Elkem-Rockwool 1970-74, marketingdirektør Elkem A/S 1974-77, divisjonsdirektør ved Ferdigvaredivisjonen, Elkem A/S, 1977-88, adm. dir. ved Jotun A/S 1988-93. Styreformann i W. C. Fabritius & Sønner fra 1976, Zimmerlund A/S fra 1991, fra 1992 medlem av Konkurranseutvalget og rådsmedlem i Norges Markedsføringhøyskole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet