Olsen, Ole Syvertsen (1821 – 1874)

En av Drammen Haandverkerforenings 6 stiftere 1864. Husmannssønn fra Stange, tok borgerskap i Drammen 1841. Drev buntmaker- og skinnforretning og sagbruk, hadde skipsfartsinteresser og drev skogsdrift. Medlem av Drammen bystyre og formannskap, varamann til Stortinget.

Cookies | Personvern

bn