Olsen & Ørjansen

Industri- og babyutstyrsforretning i Hauges gate 10, grunnlagt 1916 av Anna Røgeberg Olsen (senere Østby) og Gunhild Ørjansen. Videreført 1959 som babymagasin samt mammaklær- og damekonfeksjonsforretning av Aslaug Ødegaard og Hans K. Solberg under navnet Aslaug Ødegaard & Co., Olsen & Ørjansens Eftf. Flyttet på 1980-tallet til Hauges gate 1, ca. 1992 tilbake til Hauges gate 10. Forretningsgården ble revet i 1996 og forretningen flyttet samme høst inn i det nye kjøpesenteret «Torget vest» (St. Olavs gt. 3).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet