Olsen & Sønn, Bernhard

Bok- og papirhandel i Øvre Storgate 2, grunnlagt 1936. Virksomheten omfattet salg av pakkpapir, poser og kortevarer engros samt detaljhandel med bøker, kontorrekvisita og protokoller. Den beskjeftiget på slutten av 1930-tallet 5 personer. Y. Rønning Olsen ble medeier ca. 1940. Bedriften ble på 1940-tallet overtatt av Ivar Gullhaugen og Andreas Sørholte og videreført under navnet Gullhaugen & Sørholte, Bernh. Olsen & Sønns Eftf. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet