Olsen & Sønn, Bernhard

Bok- og papirhandel i Øvre Storgate 2, grunnlagt 1936. Virksomheten omfattet salg av pakkpapir, poser og kortevarer engros samt detaljhandel med bøker, kontorrekvisita og protokoller. Den beskjeftiget på slutten av 1930-tallet 5 personer. Y. Rønning Olsen ble medeier ca. 1940. Bedriften ble på 1940-tallet overtatt av Ivar Gullhaugen og Andreas Sørholte og videreført under navnet Gullhaugen & Sørholte, Bernh. Olsen & Sønns Eftf. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern

bn