Onshuus, E., A/S

Grossistfirma innen kolonial, mel- og fetevarer, kraftfor, kunstgjødsel, såkorn og gressfrø i Tordenskiolds gate 2, der denne gate opprinnelig munnet ut i Konnerudgaten. Grunnlagt 1889 av Emil Onshuus (1867-1934), som fra 1910 eide Smithestrøm gård (Nedre Strøm) og var medlem av Drammen formannskap. I 1928 ble kolonialforretningen Emil Onshuus jr. utskilt. Forretningen ble i 1934 videreført av sønnen Øivind O. som aksjeselskap. Ved Øivinds død i 1951 ble firmaet igjen sammensluttet med sin utløper Emil Onshuus jr. (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet