Oplandshotellet (Oplands Gjestgiveri)

Oppr. et gammelt herberge i Schultz gate 20, kjent under navnet Støa. Senere fikk det navnet Warlofs Hotel og deretter Oplandshotellet, idet det særlig var beregnet på opplandsfolk. Hotellet drev også kafé, handelsstall og handelsfjøs. Det ble på 1930-tallet drevet av Olga Østmoen, og fra begynnelsen av 1940-tallet under navnet Oplands Gjestgiveri videreført av hennes sønn Thorolf Østmoen, som noe senere også overtok Central Hotel. Gjestgiveriet ble på 1950-tallet overtatt av Annemor Haraldsen. Det ble nedlagt og revet på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet