Opsund (Uppsund)

På 1400- og 1500-tallet navnet på gården Skogen (Schouffen, Gulskogen og Rødskogen), fikk sitt navn ford i det i eldre tid var et mindre sundsted der ved siden av det mer alm. brukte sundsted nede ved Sundhaugen (Liersund); overfartssted like til Landfalløybroen ble bygget i 1868. I en lang årrekke var Kari Væggen «sundmann». Hun bodde i en liten stue ved guldlistefabrikkens tomt ved elven. Det het seg at Ole Høiland tok over her når han gjorde sine utflukter fra Konnerud over til Bragernes.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet