Oran gruver

lå på Konnerud i nærheten av nåv. Oranveien. Det ble utvunnet kobberkis og sinkblende, og ertsen fulgtes av flusspat. Driften foregikk for en stor del i dagbrudd. Oran gruver hadde smie, kullhus og zackerhus, dvs. et hus som kunne brukes som oppholdsrum og bolig for gruvearbeiderne, stigerkontor og lager. Gruven ble opptatt av Jarlsbergverket i perioden 1726-66 og var en av verkets hovedgruver. Den hadde allerede i 1741 tre synker: Oran, Ceuta Grube og Lamhand Grube, de to siste er gjenfylt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet