Ording, Fredrik Christian Wildhagen (1870 – 1929)

Skolemann og forfatter, f. i Drammen, s. av rektor Jørgen Frederik O. Lærer i Kristiania 1893-1902, herunder (1899-1900) lærer for arveprinsen, den senere svenske konge Gustaf VI Adolf, tjenestegjorde ved dennes opphold ved Universitetet i Oslo 1903-04. Fra 1902 overlærer ved Kristiania folkeskole, fra 1904 bestyrer ved Nissens pikeskole og Kristiania lærerskole, fra 1912 rektor ved Holmestrands lærerskole, fra 1926 til sin død rektor ved Latinskolen i Drammen. Arbeidet ivrig for å få en videregående lærerutdannelse knyttet til Universitetet. Formann i Det Norske Studentersamfund, Lærerskolenes Landsforening og Pædagogisk Samfund. Utga bl.a. «Pædagogikens Historie» (1916), riksarkivar Birkelands «Historiske skrifter» (1919-22) og «Breve» (1920), «Henrik Ibsens vennekreds: Det lærde Holland» (1927).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet