Øren

Gård på Bragernes, nevnes første gang i jordebøker fra 1500-tallet, men er sannsynligvis ryddet allerede i tidlig kristen tid. Het oppr. Aurvin, dvs. gruset, stenet mark, el. Eyrin, sandbanke. Gården lå muligens oppr. under Tveitar og ble tidlig innlemmet i Nesøgodset og var en tid i Hannibal Sehesteds eie. Den ble i 1757 delt i Søndre og Nordre Øren, men etter kort tid samlet igjen. Tomter ble bygslet bort helt fra 1600-tallet, og i 1866 bodde på Ørens grunn hele 217 personer, deriblant 129 arbeidere og 2 fattigfolk. Hans Henrich Kjøsterud kjøpte Øren i 1845 og bodde der fra 1854 til sin død i 1867. I 1870 ble gården, som lå i Åssiden sogn av Lier kommune, innlemmet i Drammen. Kommunen kjøpte eiendommen i 1913, og i 1960-årene ble hovedbygningen revet til fordel for skole og idrettsbane.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet