Ørenberget

På 1800-tallet et kjent utfartssted på Øren med dansesalong og kjeglebane. Huset brant ned ca. 1935.

Cookies | Personvern

bn