Ørengaten

Oppr. vannvei for Øren gård. Gaten, hvis navn ble stadfestet i 1866, går fra Landfalløya til Hotvetveien i retning Øren gård. Den ble i 1985 delt i Nedre Ørengate syd for Rosenkrantzgaten og Øvre Ørengate nord for Rosenkrantzgaten. Ved Øren gård fortsatte veien som en bred sti opp til Ørentajet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet