Ornum, Alf

Bok- og papirhandel i Buehardtgården (Nedre Storgate 17), grunnlagt 10. mai 1919 av Johan Grøstad og Erling Wold, overtatt av Grostad i 1929 og den 21. september 1936 av Alf Yngvar Ornum (19.7.1908-20.3.1996), som var utdannet som bokhandler. Bedriften førte skolerekvisita, kart etc. og hadde eget avskrivningskontor. Den beskjeftiget på slutten av 1930-årene 5 personer. Høsten 1979 brant Buehardtgården ned, og Ornum avviklet sin forretning det påfølgende år.

Cookies | Personvern

bn