Oscar Kiærs vei

går fra Svelvikveien til Nordbyveien ved Solum og er et ledd i den eldste veiforbindelsen fra Solumstrand mot Sande og Vestfold. Herfra satte man over fjorden til Lier. Veien ble brukt av bl.a. biskop Jens Nilsson i 1593, og kong Christian VI ble herfra fraktet i en sjalupp for å unngå Kobbervikkleivene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet