Osean Fruktforretning (Strømsø Meieris Udsalg)

Frukt- og tobakksforretning, etablert 1922 i Lilleøgt. 4 av Ivar Jøndahl, senere overtatt av sønnen Ingar Jøndahl. Søsteren Edith Jøndahl Larsen ekspederte kundene i nærmere 60 år til forretningen ble nedlagt 1.5.1982.

Cookies | Personvern

bn