Osean Fruktforretning (Strømsø Meieris Udsalg)

Frukt- og tobakksforretning, etablert 1922 i Lilleøgt. 4 av Ivar Jøndahl, senere overtatt av sønnen Ingar Jøndahl. Søsteren Edith Jøndahl Larsen ekspederte kundene i nærmere 60 år til forretningen ble nedlagt 1.5.1982.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet