Østbanernes Forbrugsforenings Udsalg

Kolonialforretning m.v. i Konnerudgaten 6, grunnlagt 8. april 1908 av jernbanefunksjonærer i Drammen distrikt. Forretningen var et datterselskap av Østbanernes Forbrugsforening i Oslo og beskjeftiget på slutten av 1930-årene ca. 25 ansatte i sine tre avdelinger for hhv. skotøy, kolonial og kjøtt-, flesk- og pølsevarer. Omsetningen var i 1937 litt over kr 1 mill. og i 1949 omtrent den samme, med 18 ansatte. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet