Østbye, Peter Nilsen (1855 – 1943)

Skolemann og filolog, f. i Nittedal. Etter å ha vært lærer og medbestyrer av Latinskolen på «Hauges Minde» 1882-94, universitetsstipendiat 1887-94 og deretter skolebestyrer og rektor i Fredrikstad, kom Ø. i 1910 til Drammen som rektor ved Latinskolen hvor han virket til 1926. Vant i 1887 Kronprinsens gullmedalje med sin avhandling «Om plan og komposition i Thukydids græske historie» og arbeidet med en rekke metriske oversettelser av greske klassikere: Homers Iliaden (1920) og Odysseen (1922), Theokritos (utvalg 1922), Sofokles (1924), Aiskhylos’ Orestien (1926) og Evripides (utvalg 1928). Ø. var kjent for å forbinde inngående kjennskap til originalens sprogtone med fin sans for norsk stil, og utga også flere andre arbeider innenfor klassisk filologi samt artikler om norsk skolevesen. I Drammen så vel som i Fredrikstad var han formann i skolestyret, medlem av Undervisningsrådet 1909-24. Medlem av Videnskabsakademiet i Oslo, ridder av St. Olavs Orden 1927 «for fortjenstfull embedsførsel og litterær virksomhed».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet