Østlandske Petroleumskompani, A/S

oppførte i 1912 et cisterneanlegg på gården Nordbys grunn nær Solumstrand. Tomten var tidligere benyttet som parafinlager. Bedriften leverte bensin («Tiger»-bensin), petroleum m.v. til Buskerud og Nordre Vestfold.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet