Østre Åserud (gm. 73)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Andorsrudveien 78/78A og 201). Navnet kommer trolig av kvinnenavnet Åsa, og ble tidl. skrevet Åsurud, Oserudt (1564), Oserød (1593), Osserødt (1604), Aaserud (1605), Aasserud (1723). Gården var bondegods inntil Nils Matssøn Norop overtok den i 1691. To år senere makeskiftet han gården til greven av Jarlsberg, som i 1699 igjen makeskiftet med den senere general Hausmann. Dennes sønn solgte begge Åserudgårdene til Hans Alstrup, inspektør ved Blyverket, for 800 riksdaler. Jarlsbergverket var eier fra 1755 til 1777, da gården på auksjonen ble solgt til brukeren. Christen Hichmann (s.d.) eide gården fra 1784, den gikk deretter til N. C. Scavenius, og ble etter en tid splittet opp i 10 småparseller. Det er i dag 21 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet